Backe Østfold AS

Backe Østfold AS er BackeGruppens fotfeste i Østfold. Selskapet er totalleverandør av entreprenørtjenester i Østfold og Søndre Akershus. Backe Østfolds hovedaktiviteter er knyttet til boliger, yrkesbygg samt mindre anleggs- og serviceoppdrag innen privat og offentlig sektor. Selskapet tilbyr også drifts- og vedlikeholdstjenester, primært gjennom egen serviceavdeling.

Backe Østfold har en klar målsetting om null feil på overleverte prosjekter og null fraværsskader på medarbeiderne våre. I tillegg drømmer vi om et resultat på 7 prosent av omsetningen. For enkelhets skyld kaller vi dette for vårt 007-mål, og i 2014 nådde vi det. Backe Østfold hadde også en omsetningsvekst på cirka 40 prosent og en omsetning på 265 millioner kroner i 2014. Vekststrategien gir oss muligheten til å fokusere på planlegging og gjennomføring. Viktig er også fagarbeidere og en tydelig og tilstedeværende prosjektledelse. Vi bruker god tid på å planlegge, og sørger alltid for å sette av store nok ressurser til å følge opp prosjektene våre.

Selskapet påtar seg i all hovedsak prosjekter i Østfold- og Søndre Akershus-området. Men vi arbeider også andre steder om det er faste kunder som vil ha oss med. Backe Østfold er mest kjent for å være en totalentreprenør. I tillegg har vi en egen serviceavdeling som tar på seg mellomstore og mindre oppdrag.

Vi skal overlevere feilfrie bygg. Østsiden Sykehjem i Fredrikstad kommune er et av mange gode eksempler på at vi får det til. Prosjektet er på 7000 m2, teknisk komplisert og med høy standard. Byggeprosessen var til tider svært krevende, men prosjektet ble overlevert uten anmerkning i overtagelsesprotokollen.

70 prosent av ordrereserven for 2015 er allerede inne, og de løpende prosjektene går etter planen. Dermed har vi god styrefart inn i det nye året. Det gir oss også et grunnlag for å regne med at 2015 blir nokså likt som fjoråret med tanke på omsetning og resultater.