27.04.18

Nå er det full fart med bygging her på plassen. Probygg har mange mann i arbeid, de holder på innvendig i begge blokker og utvendig i blokk A. Maleren er i full gang i blokk A. Denne uken begynte også flisleggeren i denne blokka. Neste uke starter Parkettpartner med parkett i de første leilighetene. Heisen blir montert i disse dager både i A og B blokk. El-effekt og GK Rør fortsetter i samme tempo.

NB! Onsdag 2. Mai starter Knut Bjerke å grave inntakskabler til bygget. Dette medfører redusert fremkommelighet i Refsnesalleen. Følg skilting nøye.

 

Ønsker alle en god 1. Mai!

God helg fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

23.03.18

Nå er det lenge siden forrige post. Her på Godset er det mye aktivitet. Malco har sparklet 2., 3. og 4. etasje i blokk A.  I 3. etasje har vi fått opp alle innervegger, og tekniske installasjoner er ferdig noen dager inn i neste uke. Rett over påsken vil maleren begynne inne leilighetene også kommer flislegger inn etter det. Probygg har også fått opp en del kledning på blokk A, samt at Lars Aarum er på plass for å montere plater for puss. Alupoint har satt inn profilene og mesteparten av glasset i trappehus blokk A. De fortsetter med profiler i blokk B og tar glasset i dette trappehuset når vi får ned «tak over tak».  Utover det så har vi fått en større parkeringsplass da støttemuren vår endelig er ferdig i dette området. Det betyr at rett over påske så vil det komme flere brakker til plassen. Det er mange folk som jobber her for tiden, så vi har litt lite plass i brakkene per nå. Det vil være noe aktivitet de 3 første dagene neste uke, men ikke full produksjon

God helg og god påske, fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

23.02.18

De siste to ukene har Backe Østfold fortsatt med støttemuren øst for blokka. Vi har forskalet halve veggen og den delen blir støpt i dag. Neste uke starter vi å forskale neste del av støttemuren også blir den støpt når forskalingen er ferdig. Det skal også bygges en støttemur på sørsiden av blokka. Her er planen og kle spunten inn med treverk også blir det støpt en såle på toppen av spunten hvor det blir plasser et gjerde. Neste uke starter Malco opp med trinnlyd i 3. etasje i blokk A. Deretter gyver GK Rør på med varmesløyfer i hele etasjen, før planen er at etasjen skal sparkles om en uke. Vi har også startet utvendig med kledning og beslag i blokk A. Dette kommer vi til å fortsette med helt til det er ferdig. De neste ukene kommer det også til å komme enda flere aktører til byggeplassen. Alupoint kommer for å starte på glassfeltene i trappehusene, de skal i første omgang montere festene til glasset. De kommer til å jobbe litt innimellom når det er klart for de. Lars Aarum kommer også etter hvert for å pusse de fasadene som skal pusses. Firesafe er godt i gang med brannisolering i begge blokker.

God helg fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

09.02.18

Forrige uke ble vi ferdig med å bygge tak over tak. Det fører til at vi har et stabilt miljø i blokk B, det er veldig fint nå som det er meldt mer nedbør de kommende dagene. Samtidig så går det framover med taktekking på blokk A. De er nå ferdig med første laget av tekking i blokk A, det vil si at det nå er tett. Vi har fått støpt sålefundamentet til støttemuren i øst, så neste uke starter jobben med selve støttemuren, om 14 dager er den ferdig. Probygg har fått opp og gipset mange yttervegger i blokk B. Firesafe starter neste uke med branntetting i 3. og 4. etg blokk A.  

Vi har i dag fått opp et reklameskilt over visningsbrakka på parkeringsplassen vår.

 

God helg fra oss på byggeplassen!

 

Mvh Byggeplassledelsen

26.01.18

Nå har vi hatt to uker med veldig mye vær. Det har kommet mye snø, det har blitt mildt og det har blåst en del. Vi har fått måket vekk snø overalt i bygget og har fått strødd gangveier. Vi har besluttet at vi skal bygge tak over tak på blokk B, Christiania Stillas gjør dette for oss. Dette gjør vi for å kunne få en forutsigbar framdrift i denne blokka. Det blir lettere for alle aktører å jobbe under tak i dette været. Vi har den siste tiden jobbet med å få opp støttemur mot øst, Knut Bjerke har de siste dagene opparbeidet området slik at vi kan støpe sålefundament. Dette prioriterer vi nå for å få utvidet parkeringsplassen vår, det vil også bli en større brakkerigg da vi blir flere folk i tiden framover. Blokk B er godt i gang med tømrerjobben og Firesafe er også inne å brannisolerer stålet. GK Rør er ferdig med sluk i og har også fått opp veldig mange rørføringer i blokk A. Fagprosjekt jobber videre med å tekke tak, de kommer også til å jobbe i morgen. Knut Bjerke har fått koblet overvannsrør i kummen på vestsiden av tomta, de har også koblet vann inn i bygget for oss.

God helg fra oss på byggeplassen!

 

Mvh Byggeplassledelsen

 

12.01.18

To uker inn i det nye året og vi er i full gang med byggingen her på Refsnes etter jula. Nesten alle vinduene og terrassedørene er satt inn i A-blokka og neste uke får vi første levering av vinduer og terrassedører i B-blokka. Tømrerne har også startet med sviller i 4. etasje. Christiania Stillas har også stått på i det nye året og fått opp stillaset mange steder på B-blokka. De har også bygd en bro mellom blokkene, så gutta skal få mindre gangvei. GK Rør er nesten ferdig med det tekniske rommet i kjelleren og har også fått opp sluk i mange etasjer. Det er alltid en utfordring å tekke tak på vinteren i Norge, men Fagprosjekt står i det og tekker så mye de klarer. Vi prøver også å få til noe lørdagsjobbing enkelte helger. Fra før jul så skrev vi om at vi gravde for fjernvarmerør på riggplassen mens hotellet hadde stengt. Det gikk kjempebra og riggplassen og p-plassen til hotellet ble ryddet i god tid før hotellet startet igjen, en vellykket arbeidsoperasjon.

 

God helg fra oss på byggeplassen!

 

Mvh Byggeplassledelsen

15.12.17

Neste uke blir siste uke med full produksjon før jula setter inn. Hotellet har stengt neste uke, så da skal vi benytte muligheten til å grave for fjernvarmerør der vi i dag har riggplass. Det betyr at riggplassen vår flyttes nærmere hotellet denne perioden. Vi har også siste leveranse med vinduer til blokk A neste uke. Taktekkeren er i full gang og skal tekke 4. etg i blokk A neste uke. De har også tekket dekket over 1. etg rundt blokk B, så neste uke fortsetter Christiania Stillas med å bygge opp stillas i dette området. Backe Østfolds dyktige betongarbeidere har siden sist støpt ferdig betongveggen i kjelleren, mellom blokkene. Tømrerne fortsetter med å sette inn vinduer og dører.

God helg fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

08.12.17

Nå er vi godt inne i desember med alt som det fører med. Vi har full produksjon på plassen nå, hvor vi de to siste ukene har fått på plass takboksene til begge bygg. Med disse takboksene på så er vi så å si ferdig med prefab montasjen. Contiga har noen hulldekker igjen mellom byggene nærmest hotellet. Det var i dette området krana kjørte ut og vi jobber nå med å sette opp en betongvegg, så fort den betongveggen er ferdig så vil Contiga også gjøre seg helt ferdig med de siste hulldekkene. Probygg har allerede begynt å sette inn flere vinduer og de jobber på med uforminsket styrke de neste ukene. Vi har så smått startet i B-blokka også, hvor Firesafe er godt i gang med brannisolering. Rørleggeren og elektrikeren har hengt opp rør og diverse i takene.  Fagprosjekt jobber med å få bygget tett.

God helg fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

24.11.17

Forrige uke kjørte Contiga krana si ut fra byggegropa og opp på lasteplassen foran blokka. Denne uken har de startet med å legge hulldekker over kjelleren mellom blokkene. Neste uke skal Contiga sette opp søyler på takboksene også kommer Borg Bygg for å montere TRP på taket på slutten av uka. Det vil si at Contiga nærmer seg slutten for deres respektive arbeider her på Godset. Denne uken mottok vi de første vinduene og terrassedørene fra Lian. Tømrerne har jobbet veldig bra den siste tiden og har kommet langt med sine arbeider, de har satt opp stenderverk i alle etasjer og har begynt å montere gips på utsiden. El-effekt har også kommet på plassen, de installerer det elektriske i veggene i A-blokka før de lukkes. Firesafe jobber videre med brannisolering og Diamantboring kjerneborer for rørleggeren. Det er mye som skjer på plassen for tiden.

God helg fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

10.11.17

Contiga har stablet hulldekker, balkonger og vegger i 4. etasje de siste to ukene. På slutten av denne uken fikk de problemer med krana, noe som førte til en litt tidligere helg enn planlagt. Vi satser på at det er i orden fra neste uke og at Contiga greier å dra inn det de har mistet denne uken. Probygg, Firesafe, Fagprosjekt og Christiania stillas har jobbet for fullt de to siste ukene og vil også jobbe for fullt neste uke. Neste uke håper vi at vi har satt opp stillas nesten rundt hele A-blokka. Da vil vi også starte å tekke taket i 4. etasje i blokk A. Backe Østfold jobber videre med oppkanter i B-blokka. Den siste uken har vi også hatt Prosjekt Håndverk innom som har sprøytemalt noen tak i B-blokka for oss.

God helg fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

 

27.10.17

Denne uken har Contiga stablet hulldekker og noe vegger i B-blokka. De har lagt ferdig og fugestøpt 3. etasje i B-blokka. Neste uke fortsetter de med hulldekker i 4. etasje og fugestøpe disse. Backe Østfold har støpt vegg i oppkjøringsrampe denne uken samt fortsatt med oppkanter. Probygg er i full gang med tømrerjobben, de jobber med gesimser og yttervegger denne og neste uke. Firesafe jobber med brannisolering av stål. GK Rør og Fagprosjekt fortsetter sine oppgaver, hva gjelder føringer og tekking. Neste uke vil vi også få opp mer stillas, dette er det Christiania stillas som hjelper oss med.

God helg fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

20.10.17

Denne uka har Contiga montert stål og hulldekker i B-blokka. Neste uke skal de montere hulldekker og balkonger i B-blokka, samt fugestøping av hulldekkene.

Vi har Firesafe inne på brannisolering, de brannisolerer søyler for oss. De har jobbet her denne uken og vil også jobbe her neste uke. Probygg har hjulpet oss i Backe Østfold jobbet med oppkanter i uken som gikk. Neste uke vil de også starte med tømrerarbeider, som utmåling og oppsett av stenderverk. GK Rør jobber med sprinkler i kjellerplan 1. Fagprosjekt har også kommet på plass og startet jobben med å tekke utvendige arealer.  

God helg fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

13.10.17

Contiga er nå ferdig fugestøpt med dekket over 4. etasje i blokk A. Neste uke fortsetter de med blokk B, som vi ser litt av til venstre i bilde. Vi har også startet med tilbakefylling av maskinkult mellom spunt og bygget, her vil vi på sikt etablere en gangvei inn i bygget.

Vi støper oppkanter i første etasje samt armering og støp av vegg i rampe denne og neste uke. Neste uke kommer fagprosjekt for å starte med tekking.

God helg fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

29.09.17

Nå er Contiga ferdig med hulldekker i plan 4. blokk A. Neste uke fortsetter de med hulldekker for taket i 4. etasje i tillegg vil de fugestøpe hulldekkene de la i plan 4 denne uken. For den observante leser, så har dere fått med dere at Contiga ikke jobber fredager. Neste uke blir derimot litt annerledes, ved at Contiga kommer til å jobbe fredag neste uke.

Vi støper i dag rampen fra kjeller til plan 1. Deretter kan vi støpe veggen til rampen også er vi ferdig i det området.

God helg fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

25.09.17

Selv om det har vært lite oppdatering på bloggen har det vært god framdrift på plassen i det siste. Contiga er ferdig fugestøpt i plan 3 blokk A og fortsetter denne uken med hulldekker i plan 4.

Vi vil også fjerne skråavstivere på spunten denne uka så vi kan fortsette med oppkjøringsrampe fra plan u til plan 1. Når det er gjort, så vil alt ligge klart for at Contiga skal kunne opprettholde framdriftsplanen sin.

Rørleggeren holder på i kjelleren og mye av kjelleren er støvbundet av maleren, så på den biten går det også framover.

Mvh Byggeplassledelsen

08.09.17

Fortsettelsen av September har ikke vært like god, men framdriften på plassen er fortsatt bra. Contiga er ferdig med hulldekker på plan 2 i begge blokker nå. Neste uke fortsetter de å bygge blokk A helt opp.

I dag fyller vi Leca mellom spunt og yttervegg i sør samt fyller opp parkeringsplassen vår ved brakkeriggen. I tillegg støper vi noen "vinger" til utkraget balkong i front. Vi vil fortsette med litt fylling også mandag neste uke.

 

God helg fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

01.09.17

Nå begynner byggene å reise seg her inne på Refsnes. Som dere ser av bildene starter September med et fantastisk høstvær.

Contiga er i rute med montering av prefab og fortsetter i samme tempo også neste uke.

Vi har også satt opp brakkerigg for 3. gang denne uken, så nå har vi bedre plass til våre arbeidere. I slutten av neste uke skal vi fylle på mer leca på p-plassen vår, mot vegg i øst.

Vi forutsetter at brakkene nå  blir stående fram til byggene skal ferdigstilles.

 

God helg fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

25.08.17

Nå er sommeren over for denne gangen og vi er i full gang med montering av elementer.

Contiga har hatt veldig mye folk i jobb de siste ukene. Dette har av sikkerhetsmessige grunner ført til at andre aktører har måttet vente med å komme inn. Contiga har nå montert ferdig hulldekker over kjelleren både i A og B blokka. Neste uke skal de begynne å bygge seg oppover i blokk A. 

God helg fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

04.08.17

Sommerferien fortsetter for fullt, men denne uken har Contiga endelig kommet tilbake på byggeplassen etter en 3 ukers ferie. Fra nå av er det fullt kjør med montering av betongelementer. Contiga skal nå fortsette arbeidet på byggeplassen til ut i november.

Som det kan sees på bildet har Contiga denne uken satt opp hulldekker for 2.etasje i østre del av Blokk A. GK Rør har som foregående uker fortsatt med rørmontasje i kjelleren.

Neste uke kommer flere tilbake fra ferie, så da er planen å forskale og armere vegg mot spunten i sør. Ellers skal Contiga starte med montering av søyler og hulldekker i 1.etasje i Blokk B. GK Rør skal fortsette arbeidet i kjelleren.

 

God helg fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

28.07.17

Da er enda en rolig uke på byggeplassen over. GK Rør har også denne uken fortsatt med montering av rør i kjelleren.

Neste uke vil Contiga komme tilbake fra ferie, og vil da starte opp igjen arbeidet med montering av betongelementer. Denne uka har vi derfor ryddet og gjort klar byggeplassen slik at alt er klart for at Contiga kan arbeide i fullt tempo fra mandag morgen.

 

God helg fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

21.07.17

Denne uken har GK Rør fortsatt sitt arbeid med montering av rør i kjelleren. I tillegg har vi denne uken fått støpt både konsoll på veggen til venstre i bildet, samt det store dekket midt i bildet.

Sommeren har virkelig kommet denne uka, og fra neste uke vil de aller fleste av oss avvikle ferie. Det vil derfor bli en pause fra betongarbeid på byggeplassen de neste ukene. GK Rør skal likevel fortsette arbeidet sitt gjennom hele sommeren.

Selv om det skal være lite aktivitet på byggeplassen de neste ukene vil vi i byggeplassledelsen ha folk på kontoret hver dag gjennom hele ferien.

 

God helg og god sommer fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

14.07.17

Denne uken har det vært relativt rolig på plassen, men vi har likevel fått gjort en god del. GK Rør har startet arbeidet med montering av rør i kjeller i A-blokka.

Vi har også endelig fått skjært ned og fjernet motholdsspunter og de fleste av skråavstiverne mot spuntveggen i sør. Nå er også den ene mobilkranen kjørt bort, så fra nå av vil det kun være én kran på byggeplassen.

Neste uke skal GK Rør fortsette med rørmontasje, og vi skal arbeide videre med armering og støping. Konsoll på veggen til venstre i bildet, samt det ferdigarmerte dekket midt i bildet skal støpes. Dekket støpes tirsdag 18.juli, og pumpebilen vil ankomme byggeplassen kl.06.30. Denne dagen vil altså arbeidet på plassen starte noe tidligere enn vanlig.

 

God helg fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

07.07.17

Denne uken har Contiga fortsatt arbeidet sitt, og har nå startet med oppsett av vegger og søyler i 1.etasje. Nå vil de ta seg en 3 ukers ferie før de starter opp igjen 31.juli.

Ellers har vi denne uken arbeidet med veggen ved rampen til venstre i bildet, og støpte ferdig denne veggen i dag(fredag). Vi har også fått malt ferdig vegger og tak i kjeller til høyre i bildet.

Neste uke vil det være noe mindre aktivitet på byggeplassen grunnet ferie hos Contiga, men Backe Østfold vil fortsette sitt arbeid. På mandag vil vi starte å armere dekket til venstre midt i bildet.

God helg fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

 

23.06.17

Denne uken startet Contiga stabling av søyler og hulldekker. Det har vært en bra uke produksjonsmessig. Neste uke fortsetter Contiga i samme tempo.

Vi støper en del av rampen til venstre i bilde i dag, vi fortsetter å jobbe på rampen også neste uke. Vi har også fått opp et trappetårn som viser hvor etasjene kommer opp i bygget.

God helg fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

16.06.17

Denne uken nærmer seg slutten og alt ligger til rette for oppstart Contiga førstkommende mandag (se eget skriv). Denne uke har vi gravd ut deler av oppkjøringsrampen og magret samme området. Vi har også støpt litt vegger.

I dag har vi mange folk innom for å montere den store krana helt til høyre i bilde. Den kommer i flere deler og må heises på plass, derfor har vi også den oransje krana hos oss i dag som utfører monteringen.

God helg fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

14.06.17

INFORMASJON OM BYGGEPLASS NYE GODSET 1&3

 

Neste uke, mandag 19. Juni, vil Contiga starte med montering av ferdige betongelementer. Krana starter opp kl. 06.45 mandag-torsdag, monteringen starter kl. 07.00. Mandag til onsdag jobber de til kl. 19.00 på kvelden, torsdag starter de til samme tid, men avslutter kl. 14.00-15.00 tiden på ettermiddagen. Det vil i dette tidsrommet bli periodevis noe støy.

Contiga starter mandag 19.06.17 og vil jobbe fram til 07.07.17, deretter tar de 3 uker fri i fellesferien (Backe Østfold vil ha folk på kontoret gjennom ferien). Etter ferien starter de opp 31.07.17 og vil da jobbe fram til 01.12.17.

 

 

Informasjon rundt vesentlige støyende arbeider utover dette kommer på eget skriv.

Vi jobber med støyende arbeider i henhold til Folkehelsekontorets retningslinjer for prosjektet, som er:

Mandag-Torsdag: 06.45-19.00. Krana starter opp kl. 06.45, så han er klar til å løfte fra kl. 07.00.

Vi har byggeplassledelse i kontorbrakkene hele ferien, dersom det er spørsmål rundt driften.

Vi håper dere har forståelse for dette og vi beklager eventuelle ulemper det måtte medføre.

 

Riktig god sommer!

 

Mvh Byggeplassledelsen

09.06.17

Denne uken har vi fått etablert en større parkeringsplass på området foran byggeplasskontoret. Dermed kan vi også få tilbake noen brakker til håndverkerne våre, samt at vi bedre parkeringsmuligheter.

Nå er det bare en uke igjen før Contiga begynner på plassen (19. Juni), de begynner da å etablere stålsøyler før de stabler hulldekker. Når vi kommer i gang med dette så kommer vi til å jobbe lenger dager, mer om dette kommer på eget skriv. Neste uke går mye til å rydde klart for søyler og hulldekker, samt fortsatt støp av vegger og mager under B-blokk. Seabrokers kommer også for å brenne litt spunt og bjelker neste uke.

God helg fra oss på byggeplassen!

Mvh Byggeplassledelsen

02.06.17

De to siste ukene har vi jobbet med å forlenge dekket i plan 1, ut på veggen i kjelleren. Her har vi fylt opp med løsleca mellom vegg i kjeller og spunt, også har vi armert oppå dette. I går ble dette dekket under A-blokka støpt, dermed er det klart for resterende veggstøp i A-blokk kommende uke. Da ligger vi også i rute til at Contiga kan starte stabling av elementer i A-blokka. Neste uke kommer vi også til å jobbe med vegger ved oppkjøringsrampe.

God helg fra oss på byggeplassen!

 

Mvh Byggeplassledelsen

19.05.17

Etter en fin uke med nasjonaldag og bra framdrift på plassen, kan vi ta helg med god samvittighet. Neste uke blir det en ny kort uke, da faller Kristi himmelfartsdag på torsdag. Dermed blir det noe mindre aktivitet på fredag også. Neste uke skal vi fylle Leca mellom vegg i akse H (Veggen nærmest dekke som er høyere), deretter begynner vi å armere oppå Leca`n før vi uka etter støper dekke ut mot veggen i akse H. Vi skal samtidig fortsette med veggstøper.

God helg fra oss på byggeplassen!

 

Mvh Byggeplassledelsen

 

09.05.17

Førstkommende torsdag (11.05.17) skal vi ha en ny storstøp i tomta. Lignende slik vi har hatt noen ganger før. Det vil si at vi kjører inn pumpa kl. 06.00 og første bil med betong kommer ca. kl. 06.30. Dette er ikke noe vesentlig støyende arbeider, men noe mer støy enn vanlig må påberegnes.

Mvh Byggeplassledelsen

05.05.17

Vi har hatt en litt kortere uke enn vanlig på grunn av arbeidernes fridag. Denne uken har vi fortsatt med støp av vegger og armering av den siste bunnplaten. Framdriften på plassen har gått veldig bra den siste tiden. Vi skal fortsette med støp av vegger, jernbinderne skal fortsette med armering på bunnplate og armering i vegg. Torsdag 11. mai skal vi ha en ny storstøp. Det betyr at vi må kjøre inn pumpa kl. 06.00 og første betongbil kjører inn på plassen kl. 06.30. Det kommer en påminnelse om dette nærmere.

Ønsker alle en flott helg i solen!

Mvh Byggeplassledelsen

28.04.17

Vi må spise i oss ordene om at sommeren nærmer seg, i alle fall for denne uken. I skrivende stund snør det på Refsnes. Neste uke derimot er det meldt bedre vær. Vi har fått støpt magerbetong på nesten hele plata denne uken. I dag graver vi opp den delen som ble magret i fjor. Samtidig har vi støpt en del vegger denne uken, dette fortsetter vi med neste uke. Da vil vi også ha jernbindere her hele uken. Det betyr også at vi ikke skal starte noe tidligere neste uke.

En god langhelg ønskes alle, fra oss på byggeplassen!

 

Mvh Byggeplassledelsen

21.04.17

Påsken er over og sommeren nærmer seg. Neste uke kommer vi til å grave ut området inntil kjørerampa ut av garasjen. Det blir utgraving og magring samme dag, slik som det har vært hele veien her. Samtidig fortsetter vi å støpe vegger. Det blir ingen større støp neste uke, så vi skal ikke starte noe tidligere enn vanlig.

God helg fra alle oss på byggeplassen!

 

Mvh Byggeplassledelsen

11.04.17

En liten informasjon før påskefreden senker seg. Onsdag etter påske (19.04.17) skal vi ha en ny storstøp, som vi har hatt noen ganger tidligere. Da kommer vi til å kjøre inn betongpumpa kl. 06.00 og første bil med betong vil kjøre inn ca. kl. 06.30.

Dette er ikke noe vesentlig støyende arbeider, men noe mer støy enn vanlig må påberegnes.

Ønsker alle en riktig god påske.

Mvh Byggeplassledelsen

07.04.16

Denne uken har vi støpt den første veggen på plassen. Samtidig har vi fått magret hele det øverste partiet, nå gjenstår litt armering også skal vi støpe bunnplaten over påske en gang. Mens prosessen med utgraving-magring-bunnplate foregår, vil vi kontinuerlig fortsette med støping av vegger.
Neste uke vil det være noe arbeid i tomten de tre første dagene.

God helg fra alle oss på byggeplassen

Mvh Byggeplassledelsen

27.03.17

Forrige uke fortsatte vi med utgraving og magring samt at vi fikk armert en stor plate. Denne uken graver vi ut deler av tomten som ligger nærmest Kiwi og gjør samme prosess som vi har gjort tidligere, med utgraving også magring samme dag. I morgen (Tirsdag) skal vi ha en ny storstøp som vi har hatt to ganger tidligere. Det vil si at vi kjører inn betongpumpa ca. kl. 06.00 og støpen vil starte ca. kl. 06.30. Det brune feltet dere ser på bildet, det er armeringen. Det er på denne armeringen støpen vil foregå i morgen.

Dette er ikke noe vesentlig støyende arbeider, men noe mer støy enn vanlig må påberegnes.

En riktig god uke ønskes til alle, fra oss på byggeplassen!

 

Mvh Byggeplassledelsen

 

17.03.17

Denne uken har vi fått gjort veldig mye. I går fikk vi støpt bunnplata som planlagt, samt at vi fikk støpt en stor mager-del. Førstkommende mandag kommer vi til støpe bunnplate på det resterende brune partiet (armeringen) på bildet, men denne er ikke like stor, dermed trenger vi ikke å starte opp arbeidene tidligere enn vanlig. Vi kommer også til å starte med armering på den store magerplaten.

God helg fra alle oss på byggeplassen.

 

Mvh Byggeplassledelsen! 

15.03.17

I morgen (torsdag 16.03.17) skal vi ha en ny storstøp, lignende den vi hadde for to uker siden. Da vil vi kjøre inn betongpumpa ca. kl. 06.00 og første bil med støp vil kjøre inn ca. kl. 06.30. Det brune feltet dere ser på bildet, det er armeringen. Det er på denne armeringen støpen vil foregå i morgen.

Dette er ikke noe vesentlig støyende arbeider, men noe mer støy enn vanlig må påberegnes.

 

Mvh Byggeplassledelsen

10.03.17

Denne uken har det vært mye aktivitet i tomta. Vi har hatt mange biler ut med masser og vi har hatt en del magerstøp. I tillegg har vi fått en stor kran på plassen. Neste uke vil vi fortsette med utgraving, magring og armering. I tillegg kommer vi til å ha en ny storstøp torsdag 16.03.17, da starter vi å rigge betongpumpa kl. 06.00 mens støpen starter kl. 06.30. Dette skal bli varslet nærmere her på bloggen.

God helg fra alle oss på byggeplassen!

 

Mvh Byggeplassledelsen

03.03.17

Denne uken har vi fortsatt med utgraving og magring som vi har gjort de siste ukene. I går (torsdag) støpte vi for første gang bunnplaten på øvre del. Denne ble støpt og skuret i går. Neste uke skal vi fortsette med utgraving og magring av nedre del. Vi skal også begynne å armere deler av denne magringen. Da får vi en ny storstøp som må starte klokken 06.30 en gang i uke 11. Samtidig vil det foregå noe sveising av spuntavstivere.

Vi har fått litt klager på lyskasterne, det viser seg at vi har hatt feil innstilling på timeren, men skal være i orden nå.

To ganger startet vi litt tidligere denne uken. Framover vil vi skrive på bloggen dagen før vi eventuelt starter noe tidligere. Grunnen til at vi startet litt tidligere onsdag denne uken, var fordi vi måtte grave og støpe 3 etapper for å ikke få noe forsinkelse i prosjektet. Beklager ulempene dette medførte. Torsdag kjørte vi inn en kran tidlig for å rigge den, så denne skulle være klar til støpen.

God helg fra alle oss på byggeplassen

 

Mvh Byggeplassledelsen

27.02.17

Nå er vi ferdig med armering på magerbetongen som vi ble ferdig med forrige uke, armeringsguttene stod på veldig forrige uke. I løpet av denne uken kommer vi til å støpe bunnplaten her. Samtidig har vi sjaktet ned nesten hele "nedre" delen med ca 2-2.5 meter. Denne uken vil vi starte med utgraving og magerbetong på denne nedre delen.

 

Mvh Byggeplassledelsen

17.02.17

Nå er vi ferdig å magre deler av øvre parkering, førstkommende mandag kommer jernbinderne for å armere oppå magerbetongen. Samtidig som dette skjer, kommer vi til å grave ut "nedre del" og fortsette kontinuerlig med magerbetong i denne delen. Her kan vi som nevnt forrige uke, grave ut større felter.

God helg, fra alle oss på byggeplassen!

 

Mvh Byggeplassledelsen

10.02.17

Etter en uke med full trøkk på utgraving og støp av magerbetong, så fortsetter vi i samme stil neste uke. I løpet av neste uke, vil vi også være ferdig utgravd og ferdig med magerbetong i "øvre del" hvor vi holder på nå. Deretter fortsetter vi i "nedre del" hvor vi kan grave ut litt større felter.

God helg fra alle oss på byggeplassen!

 

Mvh Byggeplassledelsen

02.02.17

Nå er vi endelig i gang her på Refsnes igjen. Vi starter med utgraving på øvre del av tomten og deretter støper vi  magerbetong rett etter utgraving. Vi graver ut mindre felter av gangen for at vi kan kunne støpe samme dag. Vi har også fjernet brakkene våre og flyttet kontoret vårt nærmere tomten (på andre siden av frisøren), mens de gamle kontorlokaler brukes nå som spis og skift for våre arbeidere. I tillegg skal vi grave ut skråningen fra veien og ned i tomten, så denne skråningen ikke blir så bratt.

 

Mvh Byggeplassledelsen

19.01.17

Da har vi kommet oss inn i et nytt år med nye muligheter. Vi jobber på spreng med å finne en løsning på prosjektet etter lang tid med stans. Vi er i sluttfasen hva gjelder å finne løsningen nå. Så håper at vi i nærmeste framtid kan komme ut med noe konkret.

22.12.16

Hei

Den siste tiden har vi hatt stans av våre arbeider, etter en hendelse på nabotomt. Etter at vi fikk greie på dette, har hovedmålet vært å finne en løsning på hvorfor det skjedde, samt å finne en løsning på videre framdrift. Da med det største fokus på sikkerhet. Vi har kommet langt på vei i våre arbeider, å regner med å ha en konklusjon om ikke så lenge. For de av dere som er ekstra interessert, har dere fått med dere at vi den siste tiden har fortsatt med kalkstabiliseringen. Dette har vi gjort i et ledd med å bedre sikkerheten, og har ikke vært på grunn av å presse gjennom en rask framdrift. Per nå har vi ingen maskiner eller arbeidere i gropa. Vi vil oppdatere bloggen når vi har noe konkret!

Ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

11.11.16

Kalkstabiliseringen er ferdig i løpet av uke 47. Samtidig som dette pågår fortsetter vi å grave ut tomta og støper magerbetong fortløpende. Vi graver og støper helt inntil spunten mot Mellomfaret den kommende uken, også jobber vi oss videre utover i tomta.

God helg fra alle oss på byggeplassen :-)

04.11.16

Kalkstabiliseringen fortsetter noen uker til, samtidig som vi fortsetter å grave ut og støpe magerbetong. Vi graver ut området på oversiden av der vi støpte i slutten av forrige uke og starten på denne uka, deretter vil vi magre dette området også.  Det vil derfor være en del anleggstrafikk også kommende periode, så hver forsiktig og ta hensyn. Vil også minne på det forrige innlegget her på bloggen (innlegget under), det er veldig viktig!

God helg fra alle oss på byggeplassen :-)

31.10.16 Flytting av byggegjerde

Vi opplever dessverre til stadighet at byggegjerdene vi har satt opp, blir fjernet. Vi har i det siste også festet gjerdene betydelig bedre enn det vi vanligvis gjør, likevel blir disse tatt bort. Vi synes dette er veldig synd. Grunnen til at vi gjør slike tiltak er for deres egen og deres barn sikkerhet.

Hver dag kjøres det store tunge anleggsmaskiner på veien, de har ikke like god sikt som vanlige bilister, selv om de har kamera på maskinene sine. Med masse gangtrafikk rundt anleggsområdet økes risikoen betraktelig for at noe alvorlig kan skje. Håper med dette at alle respekterer våre sperringer. Det er til alles beste!

28.10.16

Vi beklager så mye den støyen som har oppstått denne uken, men nå er vi ferdig med spuntingen som har ført til støyen. I dag (fredag) starter vi med første støp. Vi har fått gravd ut nedre del av tomta, mot Mellomfaret og Hotellet. Det er i dette området vi støper i første omgang. Neste uke fortsetter vi å grave ut tomta og støper fortløpende. Det er veldig mye spennende som skjer på prosjektet framover, følg med på bloggen og hold dere oppdatert!

God helg fra alle oss på byggeplassen :-)

21.10.16

Denne uken har vi hatt mye arbeidsfolk og maskiner i gropa. Det har vært en jobb for å få logistikken til å gå opp, men det har vi greid å løse. Nå nærmer det seg også slutten for spuntingsarbeidene, de skal gjøre seg ferdig neste uke. Kalkstabiliseringen holder på i 3 uker til.  Vi beklager støyen det har forårsaket at vi har jobbet så intenst denne uken, men nå nærmer det seg for alvor slutten på de mest støyende arbeidene og vi setter stor pris på forståelsen deres.

God helg fra alle oss på byggeplassen :-)  

14.10.16

Etter en uke med mye spunting og kalking, blir det litt mer stille i begynnelsen av kommende uke. Spuntmaskinen vil bare holde på torsdag og fredag uke 42. Mens kalkmaskinen fortsetter å pele i bakken hele uken, de skal etter planen holde på i 4 uker til. I tillegg kommer graveren til oss neste uke og skal starte med å grave ut tomten. De skal grave ut i første omgang i uke 42 og 43.

God helg fra alle oss på byggeplassen :-)

07.10.16

Etter den opprinnelige planen skulle spuntarbeidene vært i gang nå. Men ettersom vi har fått mekaniske problemer både i Oslo og her på Refsnes, har vi blitt nødt til å forskyve oppstart av spuntarbeidene noe. Etter planen skal spuntmaskinen være ferdig rigget i løpet av dagen i dag, og starter for fullt å spunte nedenfor den gamle spunten neste uke. Til mandag skal vi etter planen også være ferdig med å kalkstabilisere området som raste ut. Da fortsetter vi å kalkstabilisere området nær Godset.

God helg fra alle oss på byggeplassen :-)

30.09.16

Etter en uke med mindre støy, kommer vi til å starte med spunting i slutten av neste uke (Uke 40). Det vil dermed bli litt mer støy de kommende ukene. Spuntingsarbeidene vil foregå fra 07.00 til 19.00, når de er i gang og vil holde på i ca. 14 dager.

God helg fra alle oss på byggeplassen :-)

23.09.16

Etter en uke med bare kalkstabilisering, kommer også Knut Bjerke til oss for å grave ut i rasområdet neste uke. Vi har også en gledelig nyhet til våre naboer som synes vi holder på litt lenge på fredagene, fra og med forrige uke avslutter vi våre arbeider kl 19.00 på fredager. God helg fra alle oss på byggeplassen :-)

Byggingen av boligene ved Refsnes gods er igang!

Her vil du finne informasjon om utbyggingen av boligene ved Refsnes Gods. Vi vil informere om aktiviteter på byggeplassen, progresjonen i utbyggingen og varsle om støyende arbeider. 

For mer informasjon om boligene besøk meglerens hjemmeside godset1.no  

For henvendelser til byggeplassen send epost til refsnesgods@backe.no